Regler & Villkor i korthet
Genom att beställa någon av våra produkter, godkänner du att vara bunden av dessa följande villkor.
• Genom att beställa på Zebras are everywhere - #fightforeds garanterar du att du är minst 18 år eller ha föräldrarnas tillstånd att handla av oss.
• All personlig information du ger oss eller som vi på annat sätt får, kommer att hanteras av Zebras are everywhere - #fightforeds som ansvarig för personlig information.
• Händelser utanför Zebras are everywhere - #fightforeds  kontroll skall anses force majeure.
• Priset som gäller är att det som fastställts på det datum då du gör din beställning.
• Frakt och betalningsavgifter redovisas innan du bekräftar köpet.
• Kortinformation sänds via säker SSL-kryptering och lagras inte.
• Observera att lokala avgifter kan förekomma.
Zebras are everywhere - #fightforeds förbehåller sig rätten att ändra all information utan förvarning.

Regler och villkor
Den här sidan innehåller villkor och regler. Läs dessa villkor och regler noggrant innan du beställer några produkter från oss. Du bör förstå att genom att beställa någon av våra produkter, godkänner du att bindas av dessa villkor och regler.
Genom att placera en order på Zebras are everywhere - #fightforeds garanterar du att du är minst 18 år gammal (eller ha föräldrarnas tillstånd att handla av oss) och accepterar dessa villkor och regler som ska gälla för alla beställningar eller kommande beställningar på produkter hos Zebras are everywhere - #fightforeds för försäljning och leverans av produkter. Inget av dessa villkor och regler påverkar dina lagstadgade rättigheter. Inga andra villkor eller förändringar av villkor och regler är bindande om de inte avtalas skriftligen och undertecknas av oss.

Personlig Information

All personlig information du ger oss eller som vi på annat sätt får kommer att hanteras av Zebras are everywhere - #fightforeds som ansvarig för personlig information. Den personliga information du lämnar kommer att användas för att säkerställa leveranserna till dig, kreditvärderingen, för att lämna erbjudanden och information om vårt sortiment till dig. De uppgifter du lämnar är endast tillgänglig för Zebras are everywhere - #fightforedsoch Tictail och kommer inte att delas med tredje part. Du har rätt att ta del av den information som finns om dig. Du har alltid rätt att begära att Zebras are everywhere - #fightforeds ska radera eller korrigera de uppgifter som finns om dig. Genom att acceptera Zebras are everywhere - #fightforedsvillkor, samtycker du till ovanstående.

Force Majeure
Händelser Zebras are everywhere - #fightforedskontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall anses force majeure, vilket innebär att Zebras are everywhere - #fightforedsfrigörs från Zebras are everywhere - #fightforeds förpliktelser att fullgöra ingångna avtal. Exempel på sådana händelser är myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt, embargo, brand eller översvämning, sabotage, olyckshändelse, krig, naturkatastrofer, strejker eller brist på leveranser från underleverantörer. I force majeure ingår också myndigheters beslut som påverkar marknad och produkter negativt, t ex restriktioner, varningar, förbud, etc.

Betalning
Alla varor förblir Zebras are everywhere - #fightforedsegendom till dess full betalning skett. Det pris som gäller är det tsom fastställts på det datum då du gör din beställning. Frakt och betalningsavgifter redovisas innan du bekräftar köpet. Om du är under 18 år måste du ha föräldrarnas tillstånd att handla av Zebras are everywhere - #fightforeds  .
Alla överföringar som utförs genom Zebras are everywhere - #fightforeds  hanteras och omsätts via tredjepart dedikerade gateways för att garantera ditt skydd. Kortinformation lagras inte och all kortinformation hanteras via SSL-kryptering. Läs regler och villkoren samt villkoren för det tredjepart dedikerade gateways betalningsättet som valts etfersom de är ansvariga för de transaktioner som görs.

Lokala skatter

Observera att lokala avgifter som moms och tull kan förekomma, beroende på region och lokala tullavgifter. Dessa avgifter tillkommer i så fall på kundens egen bekostnad.

Cookies
Zebras are everywhere - #fightforeds  använder cookies enligt den nya lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 25 juli 2003 En cookie är en liten textfil som lagras på din dator som innehåller information som hjälper webbplatsen att identifiera och spåra besökaren. Cookies skadar inte din dator och består endast av text. Den kan inte innehålla virus och upptar nästan ingen plats på din hårddisk. Det finns två typer av cookies: "session cookies" och cookies som sparas permanent på din dator.
Den första typen av cookies som vanligtvis används är "Session Cookies". Under tiden du besöker webbplatsen tilldelar vår webbserver webbläsaren en unik identifikationskod för att inte blanda ihop dig med andra besökare. En "session cookie" lagras aldrig permanent på din dator och försvinner när du stänger din webbläsare. För att använda Zebras are everywhere- #fightforeds utan bekymmer måste du ha aktiverat cookies.
Den andra typen sparar en fil permanent på din dator. Denna typ av cookie används för att spåra hur besökarna rör sig på webbplatsen. Detta används endast för att erbjuda besökarna bättre service och support. Dessa textfiler kan tas bort. På Zebras are everywhere - #fightforeds använder vi denna typ av cookie för att hålla reda på din kundvagn och för att föra statistik på våra besökare. Den information som lagras på din dator är bara ett unikt nummer, utan någon koppling till personlig information.

Ytterligare information
Zebras are everywhere - #fightforeds förbehåller sig rätten att ändra all information inklusive, men ej begränsat till, priser, tekniska specifikationer, köpvillkor och produkterbjudanden utan förvarning. Vid händelse av när en produkt är slutsåld så har Zebras are everywhere - #fightforeds rätt att annullera ordern och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. Zebras are everywhere - #fightforeds  skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt. 


Tictail AB ansvarar inte för något innehåll, interaktioner eller överföringar som görs på http://fightforeds.tictail.com

Alla förfrågningar: fightforeds1@gmail.com